Nino - Trucks & cars Selfstorage Boxes Rental

Trucks & cars Selfstorage Boxes Rental - Your Perfect Way

Verhuur

Openingsuren

NINOVE: 

Dinsdag en
 Vrijdag : 14.00 - 17.00u 
           en  8.00 - 12.00u Op afspraak

Zaterdag:      8.00 - 12.00u
Maandag, Woensdag, Donderdag, Zondag en Feestdagen: Enkel op afspraak.
Buiten deze openingsuren, kan U ons altijd contacteren via tel of email.

ZOTTEGEM (enkel voor verhuur voertuigen rijb.B)
Maandag, Dinsdag, Donderdag:  6.00 - 15.00u
Woensdag, Vrijdag: 9.30 - 19.00u
Zaterdag:  8.00 - 13.00u
Zondag en Feestdagen: Gesloten.

Contact

Brusselsesteenweg 327-329
9402 Meerbeke-Ninove
T : 054/33 13 31

Meer info: info@nino.be

Avia - Europaweg, 15 
9620 Zottegem
T: 09/ 227 79 38    

Verhuring zonder chauffeur van voertuigen:

 1. Ondertekening van ons verhuurcontract impliceert dat de huurder kennis genomen heeft van de algemene verkoopswaarden en zich er akkoord verklaard heeft.
 2. De huurder neemt de volledige verantwoordelijkheid voor een correcte naleving van de verkeersvoorschriften.Verkeersovertredingen zullen steeds te zijnen laste zijn.
 3. Vertragingen: indien men later dan voorzien op contract terugkomt gelieve dit telefonisch te melden.De niet verwittigde periode wordt dubbel gefactureerd en bij meer dan 24 uur vertraging zal vervolging ingediend worden.De voertuigen dienen teruggebracht te worden naar de standplaats van vertrek behoudens vooraf overeengekomen wijzigingen.
 4. Verzekering: al onze voertuigen hebben een burgerlijke aansprakelijkheid en omnium verzekering.( behalve spiegels)

 5. Bij ongevallen veroorzaakt door fout van de huurder en met schade voor tegenpartij zal een schadeclaim van 625 €. gerekend worden.Schadevergoedingen omwille van een defect kunnen door de klant niet geëist worden. Defecten toegebracht aan het voertuig door een niet-correct behandeling van het voertuig zullen aan de huurder aangerekend worden. De bestuurders neemt de verantwoordelijkheid voor de verzekering van zijn goederen tegen schade die kunnen voortkomen uit het transport ervan. Schadevergoedingen voor vervoerde goederen tengevolge van de staat van het voertuig zelf zijn uitgesloten.

 6. Bij annulatie van een verhuurcontract is volgende schadevergoeding opeisbaar :
  48u bij voorbaat = geen kosten, 24u bij voorbaat = 25 euro, minder dan 24u = 50 euro.
 7. Indien het voertuig van de gewenste categorie niet meer beschikbaar is mogen wij U een voertuig afleveren van een hogere categorie zonder prijsvermeerdering, alsook een voertuig beschikbaar stellen in een ander station (50 km gratis).
 8. Met de voertuigen mag enkel gereden worden in België en de omliggende landen, voor andere landen consulteer ons.

 9. Al onze wagens zijn aangesloten bij Touring welke U eventueel overal en 24u/dag bijstand verleent.

 10. De huurder moet ouder dan 23 jaar zijn en mag geen vervallenverklaring van het rijbewijs gekregen hebben. – Uitgesloten risicos: expresstransporten en onderverhuur.
 11. De directie behoudt zich het recht om de verhuring te weigeren indien het terugbrengen van het gehuurde voertuig niet voldoende kan worden gegarandeerd door de huurder, niettegenstaande de betaling van de gevraagde waarborg.


  Betalingen:


  De betaling dient contant te gebeuren, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding tussen partijen.Niet betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de huurder, een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen gelijk aan 2% per maandIedere begonnen maand telt voor een ganse maand.De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek, zonder dat enige akte nodig is en door het enkel verschijnen van een vervaltijd.Daarenboven is de klant gehouden bij toepassing van art.1136 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15%van het verschuldigde bedrag, met een minimum van125 €.Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken en vredegerechten van het rechtsgebied van de verhuurder bevoegd.