Nino - Trucks & cars Selfstorage Boxes Rental

Trucks & cars Selfstorage Boxes Rental - Your Perfect Way

Verhuizingen

Openingsuren

NINOVE
Dinsdag en
 Vrijdag : 14.00 - 18.00u 
           en  8.00 - 12.00u Op afspraak

Zaterdag:      8.00 - 12.00u
Maandag, Woensdag, Donderdag, Zondag en Feestdagen: Enkel op afspraak.
Buiten deze openingsuren, kan U ons altijd contacteren via tel of email.

ZOTTEGEM (enkel voor verhuur voertuigen rijb.B
Maandag tot Vrijdag:  7.00 - 19.00u
Zaterdag:  8.00 - 13.00u
Zondag en Feestdagen: Gesloten

Contact

Brusselsesteenweg 327-329
9402 Meerbeke-Ninove
T : 054/33 13 31

Meer info: info@nino.be

Avia - Europaweg, 15 
9620 Zottegem
T: 09/ 227 79 38    

  1. Onze firma behoudt zich het recht toe bepaalde opdrachten te weigeren zelfs indien confirmatie schriftelijke gegeven is.
    Een motivatie van weigering is niet verplicht.
  2. Bij elke verhuisprestatie zal een minimumprestatie van 2 u. aangerekend worden tegen het dan geldend tarief.
  3. De klant verbindt er zich toe vanwege de plaatselijke overheden de toestemming tot verhuis verkregen te hebben.

Betalingen:

De betaling dient contant te gebeuren, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding tussen partijen.

Niet betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de huurder, een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen gelijk aan 2% per maandIedere begonnen maand telt voor een ganse maand.

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek, zonder dat enige akte nodig is en door het enkel verschijnen van een vervaltijd.

Daarenboven is de klant gehouden bij toepassing van art.1136 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15%van het verschuldigde bedrag, met een minimum van125 €.

Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken en vredegerechten van het rechtsgebied van de verhuurder bevoegd.